αδιάφορα

αδιάφορα
Στην ηθική διδασκαλία α. ονομάζονται όσα θεωρούνται πως ούτε επιβάλλονται ούτε απαγορεύονται από τον ηθικό νόμο. Έτσι, οι αρχαίοι κυνικοί και στωικοί α.θεωρούσαν (ουκ εφ’ ημίν) την περιουσία, την υγεία, την τιμή, την ίδια τη ζωή και το θάνατο. Στους νεότερους χρόνους η διδασκαλία των α. πήρε μεγάλες διαστάσεις με την έριδα των αδιαφοριστών του 16ου και 17ου αι. Οι πιο συντηρητικοί διαμαρτυρόμενοι θεολόγοι (Ευσεβιστές), κυρίως στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, άρχισαν να διδάσκουν πως δεν υπάρχουν πράγματα ή πράξεις α. στον ηθικό νόμο. Έφτασαν μάλιστα να χαρακτηρίζουν ηθικώς επιλήψιμη κάθε διασκέδαση ή ψυχαγωγία, ακόμη και την πιο αθώα, όπως τον χορό, τη σκοποβολή, το κάπνισμα, κάθε οινοποσία, το ενδιαφέρον για την κόμμωση, την αμφίεση κλπ. Σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, η διασκέδαση ή η ψυχαγωγία, όταν γίνεται με μέτρο, δεν αποτελεί αμάρτημα: «ουκ εμποδίζω τέρπεσθαι αλλά μετά σωφροσύνης τούτο βούλομαι γίνεσθαι και ου μετά αισχύνης και κατηγορίας και μυρίων εγκλημάτων» (Ιωάννης Χρυσόστομος).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Αδιάφορα —         (adiaphora) (греч.) безразличное (морально). Понятие стоич. этики. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983 …   Философская энциклопедия

  • ἀδιάφορα — ἀδιάφορος not different neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τἀδιάφορα — ἀδιάφορα , ἀδιάφορος not different neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀδιάφορ' — ἀδιάφορα , ἀδιάφορος not different neut nom/voc/acc pl ἀδιάφορε , ἀδιάφορος not different masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Stoicism — Stoicism, a school of Hellenistic philosophy, was founded in Athens by Zeno of Citium in the early third century BC. It concerns the active relationship between cosmic determinism and human freedom, and the belief that it is virtuous to maintain… …   Wikipedia

  • Adiaphora — Adiaphoron (plural: adiaphora from the Greek ἀδιάφορα indifferent things ) is a concept of Stoic philosophy that indicates things outside of moral law that is, actions that morality neither mandates nor forbids. Adiaphora in Christianity refer to …   Wikipedia

  • Kathekon — (Greek:Καθήκον) (plural: kathekonta ) is a Greek concept, forged by the founder of Stoicism, Zeno of Citium. It may be translated as befitting actions, or convenient action for nature , [http://www.novaroma.org/expert/poliseno2.htm Nova Roma] ,… …   Wikipedia

  • Glossary of Stoic terms — This is a glossary of terms which are commonly found in Stoic philosophy. A;adiaphora: ἀδιάφορα: indifferent things, neither good nor bad.;agathos: ἀγαθὸς: good, proper object of desire.;anthrôpos: ἄνθρωπος: human being, used by Epictetus to… …   Wikipedia

  • Ригоризм — (от лат. rigor сила) обозначает строгое применение какого либо принципа, особенно в этике. Термин Р. ввел в употребление Кант, который противополагал ригористов латитудинариям. Первые те, которые, подобно стоикам, не допускают в вопросах… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Adiaphanismus — Adiaphora, auch: Adiáphora (von griech. αδιάφορα „nicht Unterschiedenes“/„unausgezeichnet“, Sg. adiaphoron; auch Adiaphorismus/ ismen; deutsch Mitteldinge) sind nach dem Verständnis der stoischen Philosophie sowie auch in der christlichen… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”